Skład zarządu

FunkcjaImię i Nazwisko
PREZES ODDZIAŁU Zbigniew Pilipczuk +48 609 089 929
WICEPREZES DS. ORGANIZACJI LOTÓWPiotr Bujalski +48 607 870 793
WICEPREZES DS. GOSPODARCZYCHMariusz Marszałkowski +48 513 097 353
WICEPREZES DS. FINANSOWYCH , ZASTĘPCA PREZESAMirosław Marszałkowski +48 502 175 685
SEKRETARZKrzysztof Nadolny +48 511 623 666
CZŁONEK ZARZĄDURyszard Sieciński
CZŁONEK ZARZĄDUWojciech Oćwieja

Skład komisji rewizyjnej

FunkcjaImię i Nazwisko
PRZEWODNICZĄCYJan Kopka +48 502 513 325
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGORoman Fularczyk
SEKRETARZAndrzej Mańkowski
CZŁONEK OKRHubert Galuhn
CZŁONEK OKRWładysław Żurek

Skład komisji dyscyplinarnej

FunkcjaImię i Nazwisko
PRZEWODNICZĄCYCzesław Grzymski +48 507 200 293
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGOJanusz Listkiewicz
CZŁONEK OKDJan Rojek
CZŁONEK OKDStanisław Kaczor
CZŁONEK OKDCzesław Grzymski

Skład komisji lotowej

FunkcjaImię i Nazwisko
PRZEWODNICZĄCY Piotr Bujalski
CZŁONEK 0KLCzesław Grzymski
CZŁONEK 0KLJarosław Retko
CZŁONEK OKLMariusz Marszałkowski
CZŁONEK OKLWojciech Oćwieja

Skład komisji zegarowej

FunkcjaImię i Nazwisko
PRZEWODNICZĄCYRoman Fularczyk
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGOHubert Galuhn
CZŁONEK 0KZPiotr Mrozewski
CZŁONEK OKZAndrzej Gajzler
CZŁONEK OKZFranciszek Klepacki

Delegaci do Okręgu

FunkcjaImię i Nazwisko
PREZES ODDZIAŁUZbigniew Pilipczuk
WICEPREZES DS. FINANSOWYCHMirosław Marszałkowski