Historia Oddziału


 

Historia Oddziału Gdańsk- Wrzeszcz nr 058

Historia Oddziału Gdańsk zaczęła się 5 maja 1946 roku kiedy w mieszkaniu kol. Zygmunta Jarońskiego w Gdańsku przy ul. Topolowej 11/2, zebrało się kilku miłośników hodowli gołębi pocztowych, wśród nich kol. Antoni Sobański, kol. Słowański i inni z zamiarem powołania Towarzystwa Hodowców Gołębi Pocztowych. Cel ten zrealizowano w dniu 12 maja 1946 roku, kiedy to w mieszkaniu kol. Z. Jarońskiego odbyło się zebranie zapoznawczo- organizacyjne zakończone powołaniem władz Oddziału któremu nadano nazwę „Morski Lot”

Na zebraniu obecnych było 16 osób.

W skład pierwszego zarządu Towarzystwa Hodowców Gołębi Pocztowych Oddziału „Morski Lot” weszli: kol. Jaroński – Prezes,

kol. Andrusiak – Z-ca Prezesa

kol. Chwalibóg – Sekretarz,

kol. Godlewski – Z-ca Sekretarza,

kol. Żurek – Skarbnik

Za naczelne zadanie uznano nawiązanie kontaktów i współpracy z władzami Okręgu i Zjednoczenia, bardzo ważne było również zorganizowanie sprzętu lotowego i materiału hodowlano- lotowego, który był wyniszczony przez okupanta nawet pod karą śmierci dla właściciela.

W roku 1947 zaczęło powstawać coraz więcej oddziałów i trzeba było wprowadzi numerację. Województwo gdańskie otrzymało nazwę: Okręg XI Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Gdańsku z siedzibą Gdynia- Chylonia, który otrzymał nazwę „Poczta Wojenna” i numer oddziału XI-1, Oddział Sopot otrzymał nazwę „Bałtyk” i numer XI-2, Oddział w Gdyni- „Błyskawica” i numer XI-3, i nasz Oddział Gdańsk- Wrzeszcz otrzymał nazwę „Morski Lot” i numer XI-4. Rok 1947 jest również rokiem początku lotów okręgowych i oddziałowych. Loty były z miejscowości: Twarda Góra, Toruń, Mława, Białystok. Transport gołębi w tym czasie i aż do roku 1964 odbywał się koleją jako przesyłka żywa. Organizowano również loty gołębi młodych z miejscowości: Tczew, Laskowice, Świecie, Działdowo.

W 1948 roku powstaje otwarcie III Grupy Lotowej, tworzą ją Oddziały: XI-4 Gdańsk- Wrzeszcz, XI-19 i XI-36 oba z Oliwy.

Siedziba Oddziału od roku 1952 mieściła się przy ulicy Grunwaldzkiej 124

W roku 1953 nastąpiły kolejne zmiany reorganizacyjne III Grupę Lotową, i Hodowcy z Oliwi odłączyli się i utworzyli samodzielny Oddział XI-30, a hodowcy z ternu Wrzeszcza utworzyli Oddział XI-45 a w 1954 zmienił na Oddział XI-49. Loty w tych latach były z: Laskowice, Inowrocław, Karsznice, Herby Nowe, Jarosław, Terespol, Mogilno, Leszno, Szczecin, Budziejowice. Było przeważnie sześć lotów starych i trzy loty gołębi młodych.

Samochodowy transport gołębi na loty został zastąpiony kolejowym w roku 1964. Pierwszą kabinę do transportu nakładaną na platformę samochodu projekt opracował kol. Antoni Sobański który został zatwierdzony w Urzędzie Wojewódzkim Gdańsku. W/w kabina służyła do 1976r, obsługując ok. 12 lotów gołębi starych i ok. 3 lotów młodych rocznie.

Do najaktywniejszych hodowców III Grupy Lotowej w latach 60 należeli: Jan Maślany, Zygmunt Jaroński, Jan Umiński, Józef Nagelski, Stanisław Pawlina, Jan Gański, Paweł Petsch, Franciszek Lidzbarski, Wacław Czank, Jerzy Firyn, Józef Kurzawski, Jerzy Pietruszka, Kazimierz Gołębiewski i wielu innych.

Najlepszymi hodowcami z Grupy w latach 70 okazali się:

Jerzy Firyn- I Vice-mistrz Okręgu – Oddział XI-4

Jerzy Herholc- I Przodownik Okręgu – Oddział XI-49

Franciszek Lidzbarski- VI Przodownik Okręgu – Oddział XI-49

Tadeusz Ptaszyński- XV Przodownik Okręgu – Oddział XI-49

Wacław Czank- XXI Przodownik Okręgu – Oddział XI-45

Zygmunt Formela- XXIV Przodownik Okręgu – Oddział XI-4

Marian Bagnecki- XXXVI Przodownik Okręgu – Oddział XI-49

Jan Szlagowski- XXXVI Przodownik Okręgu – Oddział XI-4

Organizowano również wystawy odbywały się w świetlicy własnej lub w Zasadniczej Szkole Budowlanej w Gdańsk0 Oliwa przy ulicy Lumumby.

Ilość wkładanych gołębi na loty wszystkie w sezonie lotowym:

rok 1969 - 5200 sztuk gołębi starych, 3002 sztuki gołębi młodych,

rok 1970 - 7159sztuk gołębi starych, 3700 sztuki gołębi młodych,

rok 1971 - 7015sztuk gołębi starych, 3008 sztuki gołębi młodych.

Wkładanie gołębi na loty oraz otwieranie i zamykanie zegarów odbywało się w miejscach siedzib poszczególnych kół pod nadzorem Zarządu Grupy Lotowej.

Listy konkursowe sporządzał Rachmistrz Grupy Lotowej wspólnie z wszystkich kół.

Za wyniki lotowe nagradzano w Grupie Lotowej – 3 mistrzów pucharami, 20 przodowników dyplomami i indywidualnie z każdego lotu 5 pierwszych miejsc dyplomami.

Rok 1976 przynosi kolejną reorganizację w miejsce Grupy Lotowej XI-III powołano zgodnie z regulaminem Zarządu Głównego Oddział Gdańsk I z siedzibą jak dotychczas w świetlicy w Gdańsku- Wrzeszczu, przy ulicy Grunwaldzkiej 124. Oddział Gdańsk I zrzesza hodowców z dzielnic Gdańska: Wrzeszcz, Oliwa, Jasień. Hodowcy z innych dzielnic zrzesza Oddział Gdańsk II.

Lata osiemdziesiąte to działalność Oddziału Gdańsk I pod władzą Prezesa Jana Kopki który zastąpił kol. Jerzy Firyn, działania sekundują Ryszard Plewa – sekretarz, Józef Merchel z-ca prezesa ds. finansowych, Roman Kowalczyk, Ryszard Tymiński- kierownicy ds. lotowych, Edward Lewicki- przewodniczący komisji zegarowej i rewizyjnej.

Od 1980 roku siedzibą Oddziału zostaje lokal w Gdańsku przy ulicy Grażyny, przydzielony przez władze administracyjne. W/w siedzibie Oddziału hodowcy mają nareszcie możliwość organizowania wystaw oddziałowych, które należą do wieloletniej tradycji. Przez wiele lat na wystawach oddziałowych we Wrzeszczu sędziował kol. Zdzisław Nowakowski z Poznania, obecnie to jest w latach 80 sędzią na wystawach jest Stanisław Woźniak członek Oddziału.

Pierwsza wystawa była w 1948 roku.

W 1986 roku z okazji jubileuszu 40- lecia działalności Oddziału PZHGP w Gdańsku- Wrzeszczu postanowiono rozegrać tzw. mistrzostwo 40-lecia oddziału w lotach oraz urządzić specjalną wystawę gołębi pocztowych. Uroczystości zostały zakończone miłym akcentem zabawy andrzejkowej na którą zostali zaproszeni goście z Zarządu Głównego PZHGP oraz Zarządu Okręgu Gdańsk. Mistrzem Wystawy 40-LECIA Oddziału Gdańsk I został kol. Ryszard Plewa.

Przedstawiona historia Oddziału jest streszczeniem prowadzonej przez wieloletniego członka oddziału kol. Zdzisław Orłowskiego który przedwcześnie nas opuścił „Kroniki Oddziału Gdańsk I- Wrzeszcz” powstałej dzięki zapiskom i relacjom kol. Zygmunta Jarońskiego, kol. Antoniego Sobańskiego- współzałożycieli Oddziału oraz dzięki kol. Hubertowi Czeplińskiemu wieloletniego członka.